Tóm tắt khóa học

Tiếng Việt Tiêu chuẩn

Tiếng Việt Tiêu chuẩn
Tiếng Việt tiêu chuẩn (Standard Vietnamese course) là Chương trình được thiết kế dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế do Bộ Giáo dục& Đào tạo Việt Nam ban hành và dựa trên định dạng phân loại 3 trình độ, 6 cấp của khung tham chiếu châu Âu ( CEFR) Đây là chương trình lí tưởng, toàn diện dành cho những học viên nước ngoài muốn thông hiểu một cách phổ quát ngôn ngữ tiếng Việt và thi lấy chứng chỉ hoặc thi đầu vào tại các trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam

Tiếng Đức học nghề

Tiếng Đức học nghề
Khóa Tiếng Đức học nghề - khóa tập trung cho đối tượng có mong muốn học tập và làm việc đặc biệt là nghề điều dưỡng tại Đức, người có nhu cầu biết và sử dụng Tiếng Đức như ngôn ngữ thứ hai trong công việc và đời sống. Được chia làm các cấp độ từ A1, A2, B1 theo khung tham chiều trình độ Tiếng Đức được cấp bằng của viện Goethe và giáo trình chuẩn " Menschen" dùng để giảng dạy trên khắp Châu Âu và Châu Á.

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng Anh cơ bản
Khóa học English General - Tiếng Anh cơ bản dành cho người học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, với mong muốn sử dung Tiếng Anh cơ bản trong đời sống và công việc. Được chia làm 3 cấp độ Starters - Movers - Flyers theo khung tham chiếu giảng dạy ngôn ngữ Châu Âu (CEFR), sau khi hoàn thành khóa English General - Tiếng Anh cơ bản, học viên có thể sử dung tiếng Anh cấp độ A2.