HỢP TÁC GIẢNG DẠY

HỢP TÁC GIẢNG DẠY

1 tháng 4, 2020

  • UPM chuyên cung cấp cho cá nhân và doanh nghiệp “Hệ thống quản lý học trực tuyến” có tên tiếng anh là Learing Management System (hay còn gọi là LMS). 

  • Cốt lõi LMS là một phần mềm ứng dụng cho phép việc dễ dàng theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình học tập, đào tạo một cách hiệu quả. Vận hành quản lý hệ thống các tài liệu khóa học, video, hướng dẫn, báo cáo, cung cấp công nghệ giáo dục điện tử (còn gọi là giáo dục trực tuyến hay E-Learning) cho các khóa học và chương trình đào tạo.

  • LMS cung cấp hệ thống công cụ như: cách thức trình bày nội dung theo cấu trúc thư mục, công cụ đánh giá, công cụ thảo luận nhóm, công cụ lớp học trực tuyến, bảng khảo sát, đánh giá điểm,… Với 17 kỹ thuật tương tác giữa người dạy và người học như: văn bản, video, hình ảnh, powerpoint, câu hỏi thực hành… UPM cam kết là phần mềm tối ưu để xây dựng khoá học trực tuyến phong phú. Hệ thống LMS của UPM còn được tích hợp dịch vụ xây dựng bài giảng và khả năng tích hợp với các hệ thống khác đang vận hành trong mạng nhà trường như mail, đăng ký tài khoản.