TIẾNG ANH TỔNG QUÁT A2: WAYSTAGE

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT A2: WAYSTAGE

3 tháng 4, 2020
3.600.000 VND
8 tuần

Khóa đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh đạt cấp độ A2. Kết thúc khóa học, học viên có thể cung cấp chi tiết về các thông tin cá nhân, mô tả người, vật xung quanh. Học viên có thể sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng hơn; có thể giao tiếp một cách đơn giản và phản xạ tốt trong một số tình huống. Ở cấp độ này, học viên có thể sử dụng đúng và đa dạng các thì, dạng động từ trong tiếng Anh.

THÔNG TIN : LỊCH KHAI GIẢNG: 22/04/2020

Thời gian: Khóa học gồm 24 buổi ( 8 tuần ~ 2 tháng ) : 3 buổi/ tuần ; 1 buổi : 1,5 tiếng

Học phí: 3,600,000 VND

Khóa A2 : Waystage gồm 24 bài học thuộc 4 chủ đề lớn: Các mối quan hệ ( Relationships) , Nghề nghiệp ( Work), Cộng đồng ( Community), Thế giới Xung quanh ( World Around us),  được tổ chức thành các chủ điểm nhỏ phân theo từng bài học.

Khóa đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh đạt cấp độ A2. Kết thúc khóa học, học viên có thể cung cấp chi tiết về các thông tin cá nhân, mô tả người, vật xung quanh. Học viên có thể sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng hơn; có thể giao tiếp một cách đơn giản và phản xạ tốt trong một số tình huống. Ở cấp độ này, học viên có thể sử dụng đúng và đa dạng các thì, dạng động từ trong tiếng Anh.

Trong suốt khóa học viên sẽ có 2 bài kiểm tra: Giữa khóa ( kết thúc buổi 12 ) và cuối khóa ( kết thúc buổi 24)