Khai giảng khóa Tiếng Anh tổng quát A1: Breakthrough

Khai giảng khóa Tiếng Anh tổng quát A1: Breakthrough

3 tháng 4, 2020
3.600.000 VND
8 tuần

Khóa đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh đạt cấp độ A1. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng một số câu tiếng Anh thường dùng, có thể giao tiếp đơn giản về một số chủ đề phổ biến. Học viên có thể tự giới thiệu bản thân và một số người, vật xung quanh. Đồng thời học sinh cũng có một lượng vốn từ cơ bản để sử dụng trong các mẫu câu quen thuộc.

KHAI GIẢNG KHÓA TOÁN TIẾNG ANH TỔNG QUÁT A1 : BREAKTHOUGH

THÔNG TIN : LỊCH KHAI GIẢNG: 29/04/2020

Thời gian: Khóa học gồm 24 buổi ( 8 tuần ~ 2 tháng ) : 3 buổi/ tuần ; 1 buổi : 1,5 tiếng

Học phí: 3,600,000 VND

Khóa A1 : Breakthough gồm 24 bài học thuộc 4 chủ đề lớn: Các mối quan hệ ( Relationships) , Nghề nghiệp ( Work), Cộng đồng ( Community), Thế giới Xung quanh ( World Around us),  được tổ chức thành các chủ điểm nhỏ phân theo từng bài học.

Khóa tập trung phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết một cách toàn diện thông qua các kĩ năng :phát âm , nghe, nói , đọc , viết. Vốn từ vựng yêu cầu đầu ra đối với học viên hoàn thành khóa A1: Breakthough là 700 từ; kiến thức ngữ pháp đảm bảo năng lực giao tiếp đơn giản trong đời sống thường ngày. Học viên có thể giới thiệu, nói về bản thân, giao tiếp và trao đổi thông tin cá nhân.

Trong suốt khóa học viên sẽ có 2 bài kiểm tra: Giữa khóa ( kết thúc buổi 12 ) và cuối khóa ( kết thúc buổi 24)