Các khóa Tiếng Việt

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ TIẾNG VIỆT TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ B1
3 tháng 4, 2020

LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ TIẾNG VIỆT TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ B1

350 USD
12 tuần

Thông tin khoá học:

Tiếng Việt tiêu chuẩn (Standard Vietnamese course) là Chương trình được thiết kế dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế do Bộ Giáo dục& Đào tạo Việt Nam ban hành và dựa trên định dạng phân loại 3 trình độ, 6 cấp của khung tham chiếu châu Âu ( CEFR) Đây là chương trình toàn diện dành cho những học viên nước ngoài muốn thông hiểu một cách phổ quát ngôn ngữ tiếng Việt và thi lấy chứng chỉ hoặc thi đầu vào. Lịch khai giảng : 29/04/2020

Lịch khai giảng khoá Tiếng Việt Tiêu chuẩn trình độ A2
1 tháng 4, 2020

Lịch khai giảng khoá Tiếng Việt Tiêu chuẩn trình độ A2

350 USD
12 tuần

Thông tin khoá học:

Tiếng Việt tiêu chuẩn (Standard Vietnamese course) là Chương trình được thiết kế dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế do Bộ Giáo dục& Đào tạo Việt Nam ban hành và dựa trên định dạng phân loại 3 trình độ, 6 cấp của khung tham chiếu châu Âu ( CEFR) Đây là chương trình toàn diện dành cho những học viên nước ngoài muốn thông hiểu một cách phổ quát ngôn ngữ tiếng Việt và thi lấy chứng chỉ hoặc thi đầu vào. Lịch khai giảng : 20/04/2020

Lịch khai giảng khoá Tiếng Việt Tiêu chuẩn Trình độ A1
3 tháng 4, 2020

Lịch khai giảng khoá Tiếng Việt Tiêu chuẩn Trình độ A1

350 USD
12 tuần

Thông tin khoá học:

Tiếng Việt tiêu chuẩn (Standard Vietnamese course) là Chương trình được thiết kế dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế do Bộ Giáo dục& Đào tạo Việt Nam ban hành và dựa trên định dạng phân loại 3 trình độ, 6 cấp của khung tham chiếu châu Âu ( CEFR) Đây là chương trình toàn diện dành cho những học viên nước ngoài muốn thông hiểu một cách phổ quát ngôn ngữ tiếng Việt và thi lấy chứng chỉ hoặc thi đầu vào. Lịch khai giảng : 15/04/2020

Các khóa Tiếng Đức

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề B1
1 tháng 5, 2020

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề B1

5.800.000 VND
9 tuần

Thông tin khoá học:

Khóa Tiếng Đức học nghề - khóa tập trung cho đối tượng có mong muốn học tập và làm việc đặc biệt là nghề điều dưỡng tại Đức, người có nhu cầu biết và sử dụng Tiếng Đức như ngôn ngữ thứ hai trong công việc và đời sống. Được chia làm các cấp độ từ A1, A2, B1 theo khung tham chiều trình độ Tiếng Đức được cấp bằng của viện Goethe và giáo trình chuẩn " Menschen" dùng để giảng dạy trên khắp Châu Âu và Châu Á. Lịch khai giảng :04/05/2020

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề A2
1 tháng 4, 2020

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề A2

5.800.000 VND
9 tuần

Thông tin khoá học:

Khóa Tiếng Đức học nghề - khóa tập trung cho đối tượng có mong muốn học tập và làm việc đặc biệt là nghề điều dưỡng tại Đức, người có nhu cầu biết và sử dụng Tiếng Đức như ngôn ngữ thứ hai trong công việc và đời sống. Được chia làm các cấp độ từ A1, A2, B1 theo khung tham chiều trình độ Tiếng Đức được cấp bằng của viện Goethe và giáo trình chuẩn " Menschen" dùng để giảng dạy trên khắp Châu Âu và Châu Á. Lịch khai giảng :27/04/2020

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề A1
3 tháng 4, 2020

Lịch khai Giảng khóa Tiếng Đức học nghề A1

5.800.000 VND
9 tuần

Thông tin khoá học:

Khóa Tiếng Đức học nghề - khóa tập trung cho đối tượng có mong muốn học tập và làm việc đặc biệt là nghề điều dưỡng tại Đức, người có nhu cầu biết và sử dụng Tiếng Đức như ngôn ngữ thứ hai trong công việc và đời sống. Được chia làm các cấp độ từ A1, A2, B1 theo khung tham chiều trình độ Tiếng Đức được cấp bằng của viện Goethe và giáo trình chuẩn " Menschen" dùng để giảng dạy trên khắp Châu Âu và Châu Á. Lịch khai giảng : 22/04/2020

Các khóa Tiếng Anh

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT A2: WAYSTAGE
3 tháng 4, 2020

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT A2: WAYSTAGE

3.600.000 VND
8 tuần

Thông tin khoá học:

Khóa đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh đạt cấp độ A2. Kết thúc khóa học, học viên có thể cung cấp chi tiết về các thông tin cá nhân, mô tả người, vật xung quanh. Học viên có thể sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng hơn; có thể giao tiếp một cách đơn giản và phản xạ tốt trong một số tình huống. Ở cấp độ này, học viên có thể sử dụng đúng và đa dạng các thì, dạng động từ trong tiếng Anh.

Khai giảng khóa Tiếng Anh tổng quát A1: Breakthrough
3 tháng 4, 2020

Khai giảng khóa Tiếng Anh tổng quát A1: Breakthrough

3.600.000 VND
8 tuần

Thông tin khoá học:

Khóa đào tạo học viên sử dụng tiếng Anh đạt cấp độ A1. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng một số câu tiếng Anh thường dùng, có thể giao tiếp đơn giản về một số chủ đề phổ biến. Học viên có thể tự giới thiệu bản thân và một số người, vật xung quanh. Đồng thời học sinh cũng có một lượng vốn từ cơ bản để sử dụng trong các mẫu câu quen thuộc.

Thay đổi suy nghĩ bên trong bạn, thay đổi thế giới xung quanh bạn - Norman Vincent Peale

CHI TIẾT

Bạn đã biết cách sử dụng thời gian hiệu quả chưa?

CHI TIẾT

Vì sao nên sử dụng các phần mềm e-learning của Việt Nam?

CHI TIẾT

Khuyến Khích Đào Tạo Doanh Nghiệp Trực Tuyến

CHI TIẾT